Gavril Morariu

Pseudonim literar: GABRIEL WATERMILLER

Născut în 1933, Decembrie 27 la Năsăud, Judeţul Bistriţa-Năsăud, România.

Adjunct Professor la Universitatea Simon Fraser din Vancouver, Canada. (Pensionar).

Member of International Commission for the Scientific Exploration of the Mediterranean Sea, Monaco.

Member of the American Academy of Underwater Sciences.

Fellow and Accredited Senior Imaging Scientist of the Royal Photographic Society, England

Studii

Diplomă de Inginer de la Universitatea Traian Vuia, Timişoara, România

Program pentru doctorat la Institutul Politehnic din Bucureşti, România

Freelance Writing, Center for Continuing Education, University of British Columbia Vancouver, Canada

Activitate Publicistică

Am publicat peste 250 de articole științifice, comunicări şi eseuri sau articole jurnalistice în reviste de specialitate, ziare şi magazine. În calitate de scriitor şi freelance photographer am  contribuit la „Visual Art” (England), „Stained Glass” (USA), „Pacific Zone News” (Canada), „Subsea Cities Newsletter” (Canada), „The Explorers Journal” (USA), „Delphin” (West Germany), „Poseidon” (East Germany), Gândacul de Colorado (USA), Origini/Romanian Roots (Atlanta, USA), Southern Exposure (BC, Canada), Penticton Herald (BC, Canada)

În România am publicat între 1973 şi 1981 critică de artă fotografică şi despre tehnicile fotografice în revista Fotografia, organul Asociației Artiștilor Fotografi.

Din 2011, am o coloană permanentă numită Panopticum, în magazinul lunar Observatorul din Toronto, Canada.

În 2010 am început să public în limba engleză trilogia Without Rancour or Partiality. Primul volum, întitulat Soft Tales from a Refugee Camp (Povestiri Gingaşe dintr-un Lagăr de Refugiaţi), a fost urmat în 2018 de volumul, întitulat The Four Seasons of a Slave (Cele Patru Anotimpuri ale unui Sclav). Primul volum a fost dedicat celor, care au reuşit să fugă din comunism, riscând totul. Cel de-al doilea l-am dedicat celor, care nu au reuşit să scape din iadul comunist. Lucrez în prezent la al treilea volum cu titlu provizoriu Aphrodite’s Riddles or Love and Sex under Tyranny (Enigmele Afroditei sau Dragoste şi Sex sub Tiranie)dedicat celor care, au reuşit să se aranjeze, nu fără riscuri, nu numai sub comunism, dar şi în Occident.

Alte Activităţi Profesionale

Am conferențiat şi predat la diferite universități în Canada, Grecia, România şi Turcia despre        – fiziologia, tehnicile de ședere prelungită şi munca omului sub apă;

            – proiectare inginerească în general;

            – tehnologii şi aparatură pentru pătrunderea omului sub apă;

            – fotografie științifică

            – fotografie artistică.

În 1967 am proiectat, construit şi lansat la apă în lacul artificial de la Bicaz, cu un grup de colaboratori, primul şi ultimul habitat subacvatic românesc numit Laboratorul Submers LS-1 (brevet românesc de invenţie nr.54936 din 8 martie 1969).

Ca pionier în fotografia subacvatică științifică în România am proiectat şi lucrat între 1972-1981 cu aparate de fotografiat sub  apă la mare adâncime de concepție proprie pentru studii geologice pe platforma continentală a Mării Negre.

În timpul șederii noastre în lagărul de refugiați din Grecia (1981) am descoperit în Marea Egee  împreună cu fiul meu o epavă din epoca elenistică (aproximativ din secolul IV – înainte de Hristos.) descoperire confirmată oficial de serviciul arheologic al guvernului grec.

Lucrări fotografice personale au fost expuse şi premiate la saloane şi expoziții internaționale.

Am călătorit prin (în ordine alfabetică): Austria, Bulgaria, Canada, Cipru, Ex-Cehoslovacia, Egipt, Anglia, Franța, Germania, Grecia, Ungaria, Italia, Olanda, Portugalia, România, Spania, Sudan, Suedia, Elveția, Turcia, USA şi Ex-Iugoslavia.

Biografia mea a fost publicată în: International Who’s Who of Intellectuals (1992 Cambridge, UK); International Book of Honor (1991. ABI-USA); Five Thousand Personalities of the World (1992 ABI-USA); etc.

%d blogeri au apreciat: